خانه » انتشار اسامی دریافت‌کنندگان واکسن ظرف 2 روز آینده/چند مدیر واکسن خوار شهرداری برکنار شدند؟