خانه » سپاه و ارتش با صلابت حرکات دشمن را در خلیج فارس رصد می‌کنند