خانه » مسجد جمکران ۱۰۶۹ ساله شد/ نظر مراجع تقلید در خصوص این مسجد