خانه » هشدار حناچی نسبت به بازگشت رویه های قبلی مدیریت شهری درپی “رد صلاحیت های احتمالی”