خانه » روحانی: کارگران ستون فقرات جامعه هستند که همواره پای این نظام و کشور ایستاده‌اند