خانه » رئیسی: حاج قاسم یک دیپلمات انقلابی به معنای واقعی کلمه بود