خانه » تاکید ظریف و معاون سلطان عمان بر متمایز بودن روابط دو کشور