خانه » قدردانی ظریف از تلاش مسقط در ایفای نقش مثبت در موضوعات مرتبط با ایران