خانه » مداحی که ۷ بار دچار عوارض شیمیایی و جراحت شد اما بنیاد، او را شهید ندانست + عکس و فیلم