خانه » حرکت اهالی ۹ هزار محله برای حل مشکلات در «مهرواره محله همدل»