خانه » تاکید سفیر جدید قطر در مسکو بر نقش مهم ایران در منطقه