خانه » سفیر ایران در عمان: روابط ایران و عمان بر مدار دوستی و خردمندی است