خانه » دعای روز پانزدهم ماه رمضان/ طاعت فروتنان را نصیبم کن