خانه » پاسخ رهبر انقلاب به شاعران : تقدیر الهی فعلا این است که از دیدار شوق انگیز محروم باشم