خانه » القاصی مهر: باید به مردم اطمینان بدهیم که حقوق و آزادی آن‌ها تأمین است