خانه » هلال| عبارت ایرانی‌ها که یادآور برادری انصار و مهاجرین صدر اسلام است