خانه » افطاری مشکوک رییس‌جمهور؛ طلاب در «فارس‌من»: آقای روحانی به‌جای تحرکات انتخاباتی به‌درد مردم برسید