خانه » نمکی: 3 مورد کرونای آفریقایی در ایران شناسایی شد/ مرگ‌های ناشی از کرونا رو به افزایش است