خانه » الاعرجی: تفاهم مصر، ترکیه، عربستان و ایران به سود منطقه است