خانه » نامه مجمع ناشران به رئیس‌جمهور: صنف نشر دارد نابود می‌شود