خانه » دعای روز چهاردهم ماه رمضان/ در این ماه بر لغزش‌ها سرزنشم مکن