خانه » شب شعر «دیدار ماه» جایگزین دیدار شاعران با رهبری شد/ پخش از شبکه 2