خانه » توزیع بسته افطاری در حرم امام رضا (ع) متوقف شد/ توزیع در مناطق محروم مشهد