خانه » آمار ابتلا به کرونا در گرمخانه های تهران/طرح ساماندهی کارگران فصلی