خانه » ویژه برنامه «هلال»| فلسفه روزه چیست؟/ بخشش تصاعدی در ماه رمضان