خانه » نورمن رول: نیروی قدس، یک نهاد بی‌مانند در دنیاست!