خانه » اعلام آمادگی شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تقویت فعالیت‌های مردمی بچه‌های مسجد