خانه » اعتراض عباس‌زاده نسبت به اهانت صورت گرفته به «ملا محمد فضولی» در برنامه تلویزیونی