خانه » خطیب‌زاده: آن‌چه به نقل از ظریف منتشر شده، مصاحبه نبوده است/ هیات مذاکرات، عازم وین شد