خانه » افزایش فشار کاری کادر درمان با اوج‌گیری کرونا/ بیماران کرونا بدحال‌تر شدند