خانه » جهادی‌ها به جای برپایی موکب در اربعین، سفره 100 خانوار را رنگین می‌کنند